Ethereum jest platformą i językiem programowania. Założeniem Ethereum jest umożliwienie każdemu, kto tylko zechce stworzenie aplikacji i udostępnienie jej. „Ether”, waluta z której system korzysta stanowi zaś z kolei medium wymiany w ramach zdecentralizowanej sieci potencjalnych odbiorców niezależnie stworzonych aplikacji. 


„Ethereum” może służyć kodyfikowaniu, decentralizacji oraz handlowi właściwie wszystkim, co można sobie wyobrazić. Może on zostać użyty przy głosowaniu, wymianach nazwami domen, wymianach finansowych,bprzy crowdfundingu, przy zarządzaniu firmą, kontraktach i umowach różnego typu, w tym „smart contracts”- umowach opartych na protokołach komputerowych.